MULTIDISZCIPLINÁRIS ORVOSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

 

 

 

Vezető:           Prof. Dr. Dux László

                        egyetemi tanár, az MTA doktora

                        Tel.: 62-545-096

                        e-mail: dux.laszlo@med.u-szeged.hu

                        SZTE SZAOK Biokémiai Intézet

 

Helyettes:       Dr. habil. Jost Norbert

                        egyetemi docens, az MTA doktora

                        Tel.: 62-546-885

                        e-mail: jost.norbert@med.u-szeged.hu 

                        SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Kutatási programok:

I. A KERINGÉSI RENDSZER ÉLET ÉS KÓRTANA, FARMAKOLÓGIÁJA
Programvezető: Dr. Varró András egyetemi tanár, az MTA doktora
SZTE SZAOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet,
Tel.:62-545-682 e-mail:
varro.andras@med.u-szeged.hu

1. Kísérletes kardiológia és szív-érrendszeri farmakológia Dr. Varró András egyetemi tanár, az MTA doktora, Tel.:62-545-682) e-mail: varro.andras@med.u-szeged.hu

 

2. Klinikai jelentőségű kardiorespiratorikus pathomechanizmusok kísérletes vizsgálata
Témavezető: Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár, az
MTA doktora

SZTE SZAOK Sebészeti Műtéttani Intézet, Tel.: 62-545-102
e-mail:
boros.mihaly@med.u-szeged.hu,
 (http://web.med.u-szeged.hu/expsur/info.htm)

 

II. BIOKÉMIA, BIOFIZIKA, MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA

Programvezető: Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
SZTE SZAOK Biokémiai Intézet, Szeged, Dóm tér 9.
Tel: 62/545-096, fax: 62/545-097,
e-mail: dux.laszlo@med.u-szeged.hu,
web:
http://www.biochem.szote.u-szeged.hu

 

1. Klinikai Biokémiai diagnosztikai módszerek és anyagok standardizálása, Minőségellenőrzése, referencia tartományok megállapitása

(Prof. Dr. Dux László, Dr. habil. Sárközy Márta)

 

1.1. Makromolekula meghatározási módszerek standardizációja és minőségellenőrzése a klinikai biokémiában

Témavezető: Prof. Dr. Dux László egyetemi tanár (Tel: 62/545-096, 62/545-097
e-mail: dux.laszlo@med.u-szeged.hu

 

1.2.

Labordiagnosztikai markerek azonosítása betegségmodellekben

Témavezetők: Prof. Dr. Dux László egyetemi tanár (Tel: +36-62-545-096, e-mail: dux.laszlo@med.u-szeged.hu) és Dr. habil. Sárközy Márta egyetemi adjunktus (Tel: 30/773-5811, e-mail: sarkozy.marta@med.u-szeged.hu)

 

 

2. A szívizom iszkémiás stresszadaptációjának farmako-biokémiája

(Prof. Dr. Ferdinandy Péter, Dr. habil. Görbe Anikó, Dr. habil. Bencsik Péter)

 

2.1. A szenzoros idegek szerepe a szívizom stresszadaptációjában

Témavezető: Prof. Dr. Ferdinandy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
e-mail: ferdinandy.peter@pharmahungary.com) (web:
http://www.cardiovasc.com)

 

2.2. Hő-stressz fehérjék és az iszkémiás adaptáció

Témavezető: Prof. Dr. Ferdinandy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora
e-mail: ferdinandy.peter@pharmahungary.com) (web:
http://www.cardiovasc.com)

 

2.3. Diabetes és a szívizom stresszadaptációja

Témavezető: Prof. Dr. Ferdinandy Péter tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora

e-mail: ferdinandy.peter@pharmahungary.com) (web: http://www.cardiovasc.com)

 

2.4. Kardioprotektív anyagok hatásának és hatásuk jelátviteli útjainak vizsgálata in vitro sejtes modelleken

Témavezető: Dr. habil. Görbe Anikó PhD, egyetemi docens
e-mail:
gorbe.aniko@med.u-szeged.hu)  (web: http://www.cardiovasc.com)

 

2.5. A mátrix metalloproteináz-2 szerepe a szívizom iszkémiás károsodásában

Témavezető: Dr. habil. Bencsik Péter PhD, egyetemi docens
e-mail:
bencsik.peter@med.u-szeged.hu)  (web: http://www.cardiovasc.com)

 

3. SEJTKÁROSODÁS ÉS KONDÍCIONÁLHATÓSÁG METABOLIKUS BETEGSÉGEKBEN

(Dr. habil. Csont Tamás, Dr. habil. Csonka Csaba, Dr. habil. Sárközy Márta, Dr. Szűcs Gergő, Dr. Molnár-Gáspár Renáta)

 

3.1. Metabolikus betegségek (diabétesz, hiperlipidémia, urémia) szívhatásai

Témavezető: Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-095, 62/545-097
e-mail: csont.tamas@med.u-szeged.hu)

 

3.2. A nitroglicerin direkt miokardiális hatásának a vizsgálata

Témavezető: Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-095, 62/545-097
e-mail: csont.tamas@med.u-szeged.hu)

 

3.3. Az extracelluláris mátrix fehérjéinek vizsgálata a szívizom stresszadaptációjában

Témavezető: Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens(Tel: 62/545-095, 62/545-097
e-mail:
csont.tamas@med.u-szeged.hu)

 

3.4. mikroRNS-ek szerepe a szív patológiás állapotaiban

Témavezető: Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-095, 62/545-097
e-mail: csont.tamas@med.u-szeged.hu)

 

3.5. Hyperkoleszterinémia kardiális hatásai

Témavezető: Dr. habil. Csonka Csaba PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-755, 62/545-097
e-mail: csonka.csaba@med.u-szeged.hu)

 

3.6.A nitrogén monoxid és peroxinitrit szerepe a szívizom stresszadaptációjában

Témavezető: Dr. habil. Csonka Csaba PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-755, 62/545-097
e-mail: csonka.csaba@med.u-szeged.hu)

 

3.7. Kardioprotekció extracelluláris mátrix komponensekkel

Témavezető: Dr. habil. Csonka Csaba PhD, egyetemi docens (Tel: 62/545-755, 62/545-097
e-mail: csonka.csaba@med.u-szeged.hu)

 

3.8. Triptofán metabolitok szerepének vizsgálata a szívizomban

Témavezető: Dr. Molnár-Gáspár Renáta PhD, egyetemi adjunktus (Tel: 62/545-755, 62/545-097 e-mail: gaspar.renata@med.u-szeged.hu)

 

3.9. Endogén és exogén kardioprotekciós mechanizmusokban metabolikus betegségekben

Témavezető: Dr. Szűcs Gergő PhD, egyetemi adjunktus (Tel: 62/545-755, 62/545-097
e-mail: szucs.gergo@med.u-szeged.hu)

 

3.10. Terápiás célpontok és molekuláris mechanizmusok vizsgálata különféle etiológiájú szívelégtelenség modellekben

Témavezető: Dr. habil. Sárközy Márta PhD, egyetemi adjunktus (Tel: 62/545-755, 62/545-097
e-mail: sarkozy.marta@med.u-szeged.hu)

 

Kidolgozható témakörök:

3.11.1. Az urémiás kardiomiopátia molekuláris mechanizmusainak és lehetséges terápiás célpontjainak a kísérletes vizsgálata

3.11.2. A szív kondícionálhatóságának a vizsgálata urémiás kardiomiopátiában

3.11.3. A radiogén szívkárosodás kísérletes vizsgálata

3.11.4. A doxorubicin indukálta krónikus kardiotoxicitás kísérletes vizsgálata

3.11.5. Multimodális tumorterápia indukálta szívelégtelenség kísérletes vizsgálata

 

4. JELÁTVITELI UTAK FELDERÍTÉSE TRANSZGENIKUS VÁZIZOMMAL

Témavezető: Prof. Dr. Zádor Ernő egyetemi tanár, az MTA doktora (Tel: 62/544-000/28-13, 62/545-097 e-mail: zador.erno@med.u-szeged.hu)

 

Kidolgozható témakörök:

4.1. Jelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal

4.2. A vázizom remodellálás szabályozó faktorai

 

5.1. Az izomnövekedés- és differenciáció folyamatát szabályozó jelátviteli utak vizsgálata

Témavezető: Dr. Keller-Pintér Anikó tudományos főmunkatárs (Tel: 62/544-000/28-11, fax: 62/545-097, e-mail: keller.aniko@med.u-szeged.hu)

 

5.2. DIABETES MELLITUS ÉS INZULINREZISZTENCIA HÁTTERÉBEN ÁLLÓ MOLEKULÁRIS MECHANIZMUSOK VIZSGÁLATA

Témavezető: Dr. Keller-Pintér Anikó tudományos főmunkatárs (Tel: 62/544-000/28-11, fax: 62/545-097, e-mail: keller.aniko@med.u-szeged.hu)

Társtémavezető: Prof. Dr. Lengyel Csaba tanszékvezető egyetemi tanár (Tel: 62/545-186), e-mail: lengyel.csaba@med.u-szeged.hu)

 

5.3. ÚJ LEHETŐSÉGEK AZ ATROFIZÁLT GÉGEIZOMZAT MÉRETÉNEK NÖVELÉSÉRE

Témavezető: Dr. Keller-Pintér Anikó tudományos főmunkatárs (Tel: 62/544-000/28-11, fax: 62/545-097, e-mail: keller.aniko@med.u-szeged.hu)

Társtémavezető: Prof. Dr. Rovó László tanszékvezető egyetemi tanár (Tel: 62/545-310), e-mail: office.orl@med.u-szeged.hu)

 

6. A sejtközötti állomány fehérjéinek funkciója, a gének szerkezete, kifejeződése és szabályozása

Témavezetők: Dr. Kiss Ibolya DSc Avidin Kft (Tel: 62/599-633 e-mail: kiss@brc.hu),

Dr. Deák Ferenc DSc Avidin Kft (Tel: 62/599-644, e-mail: matrix@brc.hu)

 

7. GENETIKAI ÉS DROGINTERAKCIÓS HÁLÓZATOK EVOLÚCIÓJA

Témavezető: Dr. Papp Balázs, az MTA doktora, ELKH SZBK Biokémiai Intézet, Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport (Tel: 62/599-586, e-mail: papp.balazs@brc.hu)

 

8. IS ELEMEK HATÁSA AZ ANTIBIOTIKUM REZISZTENCIA EVOLÚCIÓJÁRA

Témavezetők: Dr. Papp Balázs az MTA doktora, ELKH SZBK Biokémiai Intézet, Számítógépes Rendszerbiológiai Csoport (Tel: 62/599-586, e-mail: papp.balazsLeírás: kukacbrc.hu) és Dr. Pál Csaba PhD ELKH SZBK Biokémiai Intézet, Kísérleti Evolúcióbiológiai Csoport (Tel: 62/599-661, e-mail: pal.csaba@brc.hu)

 

9. A PRION FEHÉRJE SZEREPE, HATÁS MECHANIZMUSA A FERTŐZŐ SZIVACSOS AGYSORVADÁSOS BETEGSÉGEKBEN

(Dr. Welker Ervin, Dr. Ayaydin-Fodor Elfrieda)

 

Kidolgozható témakörök:

9.1. A prion fehérje szerepe, hatás mechanizmusa a fertőző szivacsos agysorvadásos betegségekben

Témavezető: Dr. Welker Ervin az MTA doktora, tudományos tanácsadó, ELKH SZBK Biokémiai Intézet (Tel: 62/599-631, 30/415-8500, e-mail: welker.ervin@brc.hu)

Kutatómunkánk célja, hogy felderítsük, hogy a prion fehérjének milyen szerepe van a betegség során bekövetkező apoptopikus idegsejt pusztulásban, ami végül is a beteg halálához vezet.

 

9.2.A prion fehérje proteáz-rezisztens konformációjának és a konformációs átalakulás mechanizmusának tanulmányozása.

Témavezető: Dr. Welker Ervin az MTA doktora, tudományos tanácsadó, ELKH SZBK Biokémiai Intézet (Tel: 62/599-631, 30/415-8500, e-mail: welker.ervin@brc.hu)

Kutatómunkánk célja, a betegség központi eseményeként számontartott PrPrez akkumuláció, konformációs átalakulási folyamatnak a megértése és ennek a proteáz-rezisztens abnormális prion fehérje konformációnak a tanulmányozása.

 

9.3.A prion fehérjecsalád normál körülmények között betöltött szerepének vizsgálata sejtvonalakon: rekombináns fehérjék sejtmembránba való juttatásával és a kötőpartnerek beazonosításával.

Témavezető: Dr. Ayaydin-Fodor Elfrieda PhD, tudományos munkatárs, ELKH SZBK Biokémiai Intézet (Tel: 62/599-631, e-mail: fodor.elfrieda@brc.hu)

 

10.TUMORIMMUNOLÓGIA

 

10.1.Új tumorellenes immunválasz és immunmoduláló gyógyszerjelöltek és kezelési protokollok kidolgozása

Témavezető: Dr. Vizler Csaba PhD, tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biokémiai Intézet, Tumorimmunológiai és Farmakológiai Csoport (Tel: 62/599-649, e-mail: vizler.csaba@brc.hu)

 

10.2. A tumorellenes immunválasz és a tumorok okozta immunszuppresszió vizsgálata állatmodellekben és sejtkultúrában

Témavezető: Dr. Vizler Csaba PhD, tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biokémiai Intézet (Tel: 62/599-649, e-mail: vizler.csaba@brc.hu)

 

11.ÚJSZERŰ GYÓGYSZER-CÉLPONT FEHÉRJÉK KARAKTERIZÁLÁSA A MALÁRIA ELLENI KÜZDELEMBEN

 

Témavezető: Prof. Dr. Vértessy Beáta az MTA doktora, ELKH Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. (Tel: 1/3826707, 1/463 1401, e-mail: vertessy.beata@ttk.mta.hu)

 

12.1. EXCIPIENSEK SZEREPE A GYÓGYSZEREK FELSZÍVÓDÁSÁNAK HATÉKONYABBÁ TÉTELÉBEN

Témavezető: Dr. Krajcsi Péter PhD, Solvo Zrt. Tel: 23/503-940, e-mail: krajcsi@solvo.com

 

 

12.2. AZ ABC TRANSZPORTEREK SZEREPE A GYÓGYSZEREK FARMAKO-KINETIKÁJÁBAN – IN VITRO TESZTEK

Témavezető: Dr. Krajcsi Péter PhD, Solvo Zrt. Tel: 23/503-940, e-mail: krajcsi@solvo.com

 

 

13. MOLEKULÁRIS ÉS SEJTBIOLÓGIA

 

13.1. Kálium csatorna funkció molekuláris biológiája szívsejtekben
Témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora,

SZTE SZAOK Orvosi Biológiai Intézet 6720, Szeged, Somogyi B. u. 4. (Tel: 62/545-595, fax:62/545-131,e-mail: boldogkoi.zsolt@med.u-szeged.hu)

 

13.2. Intelligens vírusvektorok génbevitelre

Témavezető: Dr. Boldogkői Zsolt tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE SZAOK Orvosi Biológiai Intézet 6720, Szeged, Somogyi B. u. 4. (Tel: 62/545-595, fax:62/ 545-131, e-mail: boldogkoi.zsolt@med.u-szeged.hu)

13.3. Vírus génexpresszió-analízis különböző OMIKÁ-kkal

Témavezető: Dr. Tombácz Dóra egyetemi docens, SZTE SZAOK Orvosi Biológiai Intézet 6720, Szeged, Somogyi B. u. 4. (Tel: 62/ 342-384, fax:62/ 545-131, e-mail: tombacz.dora@med.u-szeged.hu)

 

 

14. BIOFIZIKA

 

14.1. Szupramolekuláris struktúrák fizikai kölcsönhatásai

Témavezető: Dr. Dér András DSc, tudományos tanácsadó ELKH SZBK Biofizikai Intézet Biomolekuláris Elektronika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-606 e-mail: der.andras@brc.hu http://www.brc.hu/biophys_biomolecular_electronics.php)

 

14.2. Citokróm b561 fehérjék és pontmutánsaik előállítása, tisztítása és funkcionális jellemzése

Témavezető: Dr. Zimányi László DSc, tudományos tanácsadó ELKH SZBK Biofizikai Intézet (Tel: 62/599-607 e-mail: zimanyi.laszlo@brc.hu),

társ-témavezető: Dr. Bérczi Alajos, DSc, tudományos tanácsadó ELKH SZBK Biofizikai Intézet Redox Membránfehérjék Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.  (Tel: 62/599-617 e-mail: berczi.alajos@brc.hu)

 

14.3. Transzmembrán elektrontranszfer, mint a citokróm b561 fehérjék biológiai aktivitásának alapja

Témavezető: Dr. Zimányi László DSc, tudományos tanácsadó ELKH SZBK Biofizikai Intézet Fehérje Biofizika Kutatócsoport (Tel: 62/599-607 e-mail: zimanyi.laszlo@brc.hu),

társ-témavezető: Dr. Bérczi Alajos, DSc, tudományos tanácsadó ELKH SZBK Biofizikai Intézet Redox Membránfehérjék Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-617 e-mail: berczi.alajos@brc.hu)

 

14.4. Fémtartalmú fehérjék működése és szerkezete
Témavezető: Dr. Bagyinka Csaba DSc, ELKH SZBK Biofizikai Intézet, Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység - Szolubilis Redoxfehérjék Kutatócsoport, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Tel: 62/599-605, e-mail: bagyinka.csaba@brc.hu)

 

14.5. Autokatalitikus enzimreakció tanulmányozása hidrogenáz enzimen
Témavezető: Dr. Bagyinka Csaba DSc, ELKH SZBK Biofizikai Intézet, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Tel: 62/599-605, e-mail: bagyinka.csaba@brc.hu, http://www.brc.hu/biophys_soluble_redox_proteins.php)

 

14.6. Optikai mikromanipuláció a biológiában
Témavezető: Dr. Ormos Pál DSc, intézet igazgató, akadémikus, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Optikai Mikromanipuláció Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-769, 599-613 e-mail: ormos.pal@brc.hu, http://www.brc.hu/biophys_optical_micromanipulation.php)

 

14.7. Optikai csipesz alkalmazása egyedi sejtek felszínének vizsgálatában

Témavezető: Dr. Kelemen Lóránd PhD tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Optikai Mikromanipuláció Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-600, e-mail: kelemen.lorand@brc.hu

http://www.brc.hu/biophys_optical_micromanipulation.php)

 

14.8. Sejt-sejt kölcsönhatás vizsgálata optikai csipesszel

Témavezető: Dr. Kelemen Lóránd PhD tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Optikai Mikromanipuláció Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-600, e-mail: kelemen.lorand@brc.hu

http://www.brc.hu/biophys_optical_micromanipulation.php)

 

14.9. Katanionos liposzómák kifejlesztése új drug delivery alkalmazásokhoz

Témavezető: Dr. Páli Tibor DSc. tudományos tanácsadó, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység - Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-603 e-mail: pali.tibor@brc.hu)

 

14.10. Biofizikai és biokémiai mérések élesztő vakuólum membránokon

Témavezető: Dr. Páli Tibor DSc., ELKH SZBK Biofizikai Intézet Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység - Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-603 e-mail: pali.tibor@brc.hu), társ-témavezető: Dr. Kóta Zoltán PhD, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-660 e-mail: kota.zoltan@brc.hu)

 

14.11. Fehérjék gombolyodása és szerveződése biomembránokban

Témavezető: Dr. Páli Tibor DSc., ELKH SZBK Biofizikai Intézet Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység - Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-603 e-mail: pali.tibor@brc.hu),

társ-témavezető: Dr. Kóta Zoltán PhD, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-660 e-mail: kota.zoltan@brc.hu)

 

14.12. Modell biomembránok lipid-peroxidációtól való védelme flavonolok alkalmazásával, előnyös terápiás alkalmazás érdekében

Témavezető: Dr. Páli Tibor DSc., ELKH SZBK Biofizikai Intézet Molekuláris, Szubcelluláris és Mikrobiológiai Biofizika Kutatóegység - Membrán Biofizika Kutatócsoport 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. (Tel: 62/599-603 e-mail: pali.tibor@brc.hu,

http://www.brc.hu/biophys_membrane_biophysics.php)

 

14.13. Baktériumpopulációk vizsgálata mikrofluidikai módszerekkel
Témavezető: Dr. Galajda Péter PhD, tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Sejtbiofizika Kutatócsoport (Tel: 62/599-668, e-mail: galajda.peter@brc.hu, http://cellbiophys.brc.hu/

 

14.14. A bakteriális sejtciklus és fenotípus jellemzők sejtszintű vizsgálata mikromanipulációs és mikrofluidikai módszerekkel

Témavezető: Dr. Galajda Péter PhD, tudományos főmunkatárs, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Sejtbiofizika Kutatócsoport (Tel: 62/599-668, e-mail: galajda.peter@brc.hu, http://cellbiophys.brc.hu/

 

14.15. Heterogén környezet baktériumokra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel

Témavezető: Dr. Nagy Krisztina PhD, tudományos munkatárs, ELKH SZBK Biofizikai Intézet Sejtbiofizika Kutatócsoport (Tel: 62/599-668, e-mail: nagy.krisztina@brc.hu)

 

 

A DOKTORI ISKOLA EREDMÉNYEI (2000-2021)

 

A 2000-2021 között PhD fokozatot szerzett kutatók névsora és tudományos munkássága

(név, értekezés címe, témavezető, év)

2021

1.    Becsky Dániel: Multiple roles of syndecan-4 during myoblast - Dr. Keller-Pintér Anikó, 2021

2.    Dr. Kovács Zsuzsanna: Comparison of the antiremodeling effects of losartan and mirabegron in a rat model of uremic cardiomyopathy - Dr. Sárközy Márta Julianna, 2021

3.    Dr. Demján Virág: Amelioration of metabolic cardiovascular risk factors and ischemia/reperfusion injury: focus on natural substances – Dr. Csont Tamás, 2021

4.    Dr. Etlinger Péter: The importance of simulation training in pediatric surgery - Dr. Szabó Andrea, 2021

5.    Dr. Rutai Attila: Microcirculatory-mitochondrial resuscitation with new anti-inflammatory therapies in experimental sepsis - Dr. Kaszaki József, 2021

6.    Dr. Sejben Anita: Evaluation of diagnostic and prognostic features of breast cancer – Prof. Dr. Cserni Gábor, Dr. Zombori Tamás

7.    Szilágyi Ágnes Lilla: Enrichment of preservation solution with methane – possible benefits for organ transplantationDr. Hartmann Petra, 2021

8.    Kincses András: Lab-on-a-chip tool for the investigation of biological barriers – Dr. Dér András, 2021

9.    Gazdag Péter: Cellular electrophysiological mechanism of arrhythmias in athlete’s heart – Dr. Nagy Norbert, 2021

10.    Fekete Tamás: Biophysical investigations of single cells with optically actuated microtools – Dr. Kelemen Lóránd, 2021

11.    Dr. Hornyik Tibor: Drug-induced and transgenic LQTS rabbit models with reduced repolarization reserve to study proarrhythmic drug effects (2020)   Dr. Baczkó István, 2021

 

2020

1.    Kiss András Attila: Genotype-phenotype relationship in Drosophila type IV collagen mutants – Dr. Mink Mátyás, Prof. Dr. Boldogkői Zsolt, 2020

2.    Dr. Göbölös László: New techniques and principles in acute aortic pathologies requiring emergency surgical interventions – Dr. Bogáts Gábor, 2020

3.    Dr. Ruszkai Zoltán: Individualized intraoperative lung protective ventilation: from physiological insights to daily practice - Prof. Dr. Molnár Zsolt, 2020

4.    Pálinkás Hajnalka Laura: Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models – Prof. Dr. Vértessy G. Beáta, 2020

5.    Dr. Südy Roberta: Novel aspects of diabetic complications: alterations in the respiratory function and cerebral integrity – Prof. Dr. Babik Barna, Prof. Dr. Peták Ferenc, 2020

6.    Dr. Járomi Péter: Microcirculatory aspects of neurogenic bladder syndrome - Dr. Szabó Andrea, 2020

 

2019

1. Dr. Zombori Tamás, Challenges in the surgical pathological diagnosis of breast cancer - Cserni Gábor, 2019

2. Horváth András, Investigation of antiarrhythmic and proarrhythmic mechanisms in modified systems with molecular biological methods Dr. Virág László, Dr. Jost Norbert

3. Farkas-Morvay Nikolett: Experimental investigation of the action potential duration influencing antiarrhythmic drugs in vivo (2019) - Prof. Dr. Leprán István

Demeter-Haludka Vivien: Cardioprotection with inorganic nitrites; potential mechanisms with particular reference to changes in mitochondrial morphology and function (2019) - Prof. Dr. Végh Ágnes

4. Dr. Bari Gábor: Reduction of perioperative inflammatory reaction with exogenous methane - Dr. Varga Gabriella, Dr. Érces Dániel, 2019

5. Dr. Balázs Zsolt: Long-read sequencing analysis of the lytic human cytomegalovirus transcriptome - Prof. Dr. Boldogkői Zsolt, 2019

6. Dr. Pócs Levente: Examination of the periosteal microcirculation of long bones. Consequences of estrogen deficiency – Dr. Szabó Andrea, 2019

7. Kulcsár Péter István: Development of new increased fidelity SpCas9 variants - Dr. Welker Ervin, 2019

8. Dr. Varga Sándor: Studies on the mechanism of intestinal ischemic preconditioning – the role of neuronal nitric oxide synthase, Dr. Kaszaki József, Dr. Szabó Andrea, 2019

 

 

2018

1.    Dr. Marton Lívia: Characterization of Plasmodium falciparum CTP:phosphocholine cytidylyltransferase, a prospective antimalarial drug target – Prof. Dr. Vértessy G. Beáta, https://doktori.hu/img/space.gif2018

2.    Miskolczi Gottfried, The role of gap junctions in cardioprotection against the ischaemia and reperfusion-induced severe ventricular arrhythmias –Prof. Dr. Végh Ágnes, https://doktori.hu/img/space.gif2018

3.    Dr. Pipicz Márton, Alternative cardioprotective approaches and their effects on myocardial peroxynitrite, RISK and SAFE pathways – Dr. Csont Tamás Bálint, Dr. Csonka Csaba, 2018

4.    Varga Béla, Role of nano-biomechanics in brain metastasis formation and amyotrophic lateral sclerosis – Dr. Váró György, Prof. Dr. Gergely Csilla, https://doktori.hu/img/space.gif2018

5.    Oravecz Kinga, The inotropic consequences of selective Na+/Ca2+ exchanger inhibition is controlled by the actual transport balance - Nagy Norbert, 2018

6.    Kristóf Attila András, - The importance of repolarization reserve in mammalian ventricle – Dr. Virág László

7.    Dimitri Barski, New concepts of reconstructive techniques with human amniotic membrane in pelvic floor surgery – Prof. Dr. Boros Mihály, Andrej Kozlov, 2018.

8.    Raimondo Maximilian Cervellione, New experimental surgical techniques for paediatric bladder augmentation and continent cutaneous diversion – Dr. Cserni Tamás, 2018

2017

1.    Dr. Mészáros András Tamás, Methane bioactivity and interactions with other biological gases – Prof. Dr. Boros Mihály, https://doktori.hu/img/space.gif2017

2.    Dr. Trásy Domonkos, Early procalcitonin kinetics and adequate empiric antibiotic therapy in critically ill –Prof. Dr. Molnár Zsolt, https://doktori.hu/img/space.gif2017

3.    Kisvári Gábor, The effect of acute simvastatin administration on the ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in anesthetized dogs – Prof. Dr. Végh Ágnes. https://doktori.hu/img/space.gif2017

4.    Gáspár Renáta, Novel approaches of pharmacological preconditioning: the role of biglycan and miRNAs - Dr. Csont Tamás Bálint, Dr. Görbe Anikó, 2017

5.    Dr. Patocskai Bence, Cellular mechanisms underlying the effects of cilostazol, milrinone, isoproterenol and ajmaline on electrographic and arrhythmic manifestations of early repolarization syndrome, and comparative analys –Dr.Koncz István, https://doktori.hu/img/space.gif2017

6.    Dr. Kiss Krisztina, Peroxynitrite – matrix metalloproteinase and erythropoietin receptor signaling pathways in ischemic heart disease –Dr. Bencsik Péter, Dr. Csont Tamás Bálint, 2017

7.    Nagy Zsófia, Characterization of different aspects of selective NCX inhibition in the heart: from inotropy to arrhythmias – Dr. Jost Norbert, https://doktori.hu/img/space.gif2017

8.    Geramipour Amir Mohammad, Electrophysiological properties and pharmacological modulation of several transmembrane ion currents in mammalian hearts – Dr.Jost Norbert, https://doktori.hu/img/space.gif2017

9.    Dr. Tánczos Krisztián, Macro-hemodynamic targets and hemostatic effects of fluid resuscitation during experimental hemorrhagic shock –Prof. Dr. Molnár Zsolt, https://doktori.hu/img/space.gif2017

10.     Dr. Németh Márton Ferenc, Central venous oxygen saturation and venous to arterial carbon dioxide gap as resuscitation targets in hemorrhagic shock – Prof. Dr. Molnár Zsolt, https://doktori.hu/img/space.gif2017

11.     Dr. Juhász Viktor, Testing novel pharmacological strategies for the management of atrial fibrillation in a large animal experimental model – Dr.Baczkó István, https://doktori.hu/img/space.gif2017

12.     Póka Nándor, Transcriptome analysis of Pseudorabies virus reveals selective regulation of different kinetic classes of genes – Prof. Dr. Boldogkői Zsolt,https://doktori.hu/img/space.gif 2017

13.     Dr. Kocsis Tamás, Glycogen distribution and metabolic alterations in the hypermuscular, myostatin mutant compact mice – Dr. Keller-Pintér Anikó, https://doktori.hu/img/space.gif2017

14.     Dr. Balogh Ádám László, Extending the diagnostic value of capnography in ventilated patients – Prof. Dr.Babik Barna, https://doktori.hu/img/space.gif2017

15.     Dr. Gurabi Zsolt, Cardiac electrophysiological effects of some drugs applied in the treatment of arrhythmias – Dr. Koncz István, https://doktori.hu/img/space.gif2017

2016

1.      Corici Claudia, Novel approaches for developing new antiarrythmic agents – Dr. Jost Norbert, 2016.

2.      Szepesi Judit, Prevention of intracellular calcium overload by blocking NCX – Dr. Tóth András

3.      Dr. Csorba Zsófia, Relationships between capnogram parameters and respiratory mechanics in ventilated patients – Dr. Babik Barna, 2016.

4.      Dr. Lovas András, Improving oxygenation in spontaneously breathing patients with atelectatic lung - Prof. Dr. Molnár Zsolt, 2016.

5.      Serfőző Gyöngyi, Characterization of the psycho-neuro-immunological state in patients with coronary artery disease – Dr. Keresztes Margit, 2016.

6.      Dr. Kővári Bence Péter, Immunohistochemical characterization of selected breast lesions – Prof. Dr. Cserni Gábor, 2016.

7.      Orvos Péter, Role of automated patch-clamp systems in drug research and development – Dr. Virág László,

8.      Dr. Fodor Gergely, Respiratory consequences of perioperative complications related to anaesthesiaPeták Ferenc        https://doktori.hu/img/space.gif2016

9.      Nyeste Antal, Cytoprotective and toxic function of the prion protein family –Dr. Welker Ervin, https://doktori.hu/img/space.gif2016

10.  Dr. Nógrády Miklós, Influencing the macro- and microcirculatory complications of nonocclusive mesenteric ischemia by complement C5a inhibitor treatments – Dr. Varga Gabriella, Dr. Érces Dániel, 2016

11.  Dr. Sejben István, Vascular invasion detected by orcein staining and its significance in different tumours, with emphasis on colorectal cancer – Prof. Dr. Cserni Gábor, https://doktori.hu/img/space.gif2016

12.  Strifler Gerda, Pathomechanism and therapeutic possibilities of mitochondrial dysfunction in ischemia-reperfusion, Dr.Hartmann Petra, https://doktori.hu/img/space.gif2016

13.  Dr. Palágyi Péter       Monitoring gastrointestinal mucosal perfusion by tissue capnometry in anaesthesiology and intensive therapy, Prof. Dr. Molnár Zsolt, https://doktori.hu/img/space.gif2016

 

2015

 

14.  Dr. Holger Gerullis, Autologous plasma coating - a new approach for improvement of the biocompatibility of mesh implants – Prof. Dr. Boros Mihály, 2015. DOI: 10.14232/phd.2295

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10037167

 

15.  Dr. Kocsi Szilvia, Assessing anemia and hypovolemia related altered oxygen balance. – Prof. Dr. Molnár Zsolt, 2015. DOI: 10.14232/phd.2443

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10030304

 

16.  Dr. Husti Zoltán, Investigations on different aspects of cardiac ventricular repolarization: Repolarization reserve and adaptation to heart rate. - Dr. Baczkó István, 2015. DOI: 10.14232/phd.2520

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10027733

 

17.   Dr. Hajnal Ágnes, Involvement of nitric oxide and reactive oxygen species in the early and delayed antiarrhythmic effects of preconditioning Végh Ágnes, 2015. DOI: 10.14232/phd.2468

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028632

 

18.  Dr. Orosz Szabolcs, Comparison of different proarrhythmia biomarkers in isolated rabbit hearts. Farkas Attila, 2015. DOI: 10.14232/phd.2628

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10027961

 

19.  Pálóczi János, Cytoprotective approaches to protect myocardium against ischemia/reperfusion injury. Görbe Anikó, Bencsik Péter 2015. DOI: 10.14232/phd.2586

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028835

 

 

20.  Baán Júlia Aliz, Muscle phenotype of the myostatin mutant Compact mice and myostatin/IGF-I transcript levels in pathological human hearts, Mendler Luca, 2015. DOI: 10.14232/phd.2587

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028815

 

21.  Aekbote Lakshman Badri Prashad, Functionalization of polymerized 3D microstructures for biological applications, Kelemen Lóránd, 2015. DOI: 10.14232/phd.2650

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10032421

 

22.  Juhász László, Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning: the effect of peroxynitrite and changes in NOS-dependent NO production. Végh Ágnes 2015. DOI: 10.14232/phd.2643

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028575

 

23.  Kormos Anita, Investigation of the cardioprotective effect of selective NCX inhibition in cellular models, Tóth András, 2015. DOI: 10.14232/phd.2565

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028679

 

24.  Dr. Orosz Andrea, Analysis of short-term temporal variability of cardiac ventricular repolarization in subjects with different clinical conditions, Lengyel Csaba, 2015. DOI: 10.14232/phd.2758

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028576

 

25.  Dr. Maráz Róbert, Current issues in breast surgery, Cserni Gábor, 2015. DOI: 10.14232/phd. 2757

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10044488

 

26.  Sipos Orsolya, Studying physical and biochemical interactions in bacterial communities using microfabricated devices, Galajda Péter, 2015. DOI: 10.14232/phd.2806

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10045535

 

27.  Dr. Szabari Margit Veronika, Respiratory mechanics and lung structure in rodent models of emphysema, Hantos Zoltán, 2015. DOI: 10.14232/phd.2782

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID=10028937

 

 

2014

 

1.      Dr. Ambrus Nóra Levosimendan has a prolonged antispasmodic effect in isolated human radial artery bypass grafts and inhibits thrombin-induced aggregation of human platelets “in vitro” Pataricza János, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029641

2.       Garab Dénes Local and remote microcirculatory effects of transient ischemia of the lower extremities in rats, Szabó Andrea 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10030645

3.      Dr. Koncz István Cellular cardiac electrophysiological effects of HCN channel blockers, Varró András, Virág László, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028615

4.      Dr. Kósa Magdolna, Transfection efficiency in rat soleus and SERCA1b expression in human skeletal muscles, Zádor Ernő, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028505

5.      Légrády Péter, The role of the sympathetic nervous system in the patomechanism and the therapy of hypertension, Ábrahám György, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029289

6.      Prorok János Studies on the role of disturbed Ca2+ homeostasis in the pathomechanism of the cardiac effects of experimental diabetes using conventional and novel experimental techniques, Tóth András, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028735

7.      Szénási Tibor, Role of Sox trio, Nfi and Hmgb1 factors in the unique transcriptional regulatory mechanisms of the matrilin-1 gene, Kiss Ibolya, Puskás László, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10025350

8.      Takács Irma, Effect of us1 gene mutation on pseudorabies virus gene expression, Boldogkői Zsolt, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027998

9.      Tarján Miklós, Diagnostic problems and prognostic factors in prostate cancer, Cserni Gábor, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036592

10.  Tóth-Lipták Judit, Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies, Krenács László, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10039054

11.   Tuboly Eszter, New therapeutic and diagnostic approaches with which to influence mitochondrial dysfunctions   Boros Mihály, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10032625

12.   Dr. Vörös András, Various Aspects of Ki-67 Immunohistochemistry Determined Proliferation In Breast Cancer, Cserni Gábor, 2014
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028620

 

2013

 

1.        Dr. Czövek Dorottya Bronchial hyperresponsiveness: animal model and clinical aspects, Peták Ferenc - Novák Zoltán, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028792

2.         Dr. Érces Dániel The role of N-methyl-D-aspartate receptors in colon motility disorders, Kaszaki József, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10032679

3.        Fábián László, Integrated optical applications of bacteriorhodopsin, Dér András, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10024963

4.         Gönczi Márton Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing, Végh Ágnes, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028577

5.        Dr. Greksa Ferenc Microvascular reactions of normal and osteoporotic bones in response to surgical interventions, Szabó Andrea-Hartmann Petra, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10032772

6.         Kovács Mária Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart, Végh Ágnes, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027687

7.        Dr. Lele Enikő Erzsébet Modulation of airway and lung tissue mechanics by different intrapulmonary resident gases, Peták Ferenc, Dr. Babik Barna, 2013Varga Gabriella Assessment of the anti-inflammatory activity of potentially bioactive compounds by intravital microcirculatory analysis, Kaszaki József, 2013

8.        Nagy Krisztina, Self-assembling macromolecules on surfaces, Váró György, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027846

9.         Dr. Sárközy Márta Julianna, Cardiovascular risk and stress adaptation in metabolic diseases, Csont Tamás Bálint, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028929

10.    Dr. Szél Tamás Antiarrhythmic properties of novel antianginal drugs in dog and human cardiac preparations, Virág László, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028619

11.     Dr. Szűcs Gergő, Protection against ischaemia/reperfusion: role of the farnesol and red palm oil, Csonka Csaba, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028393

12.    Tőkés Tünde Neuroprotective effects of phosphatidylcholine and L-alpha-glycerylphosphorylcholine in experimental inflammation, Boros Mihály, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10033129

13.    Dr. Varga Zoltán, Functional and molecular effects of hypercholesterolemia on the myocardium: the role of connexin-43 and microRNA-25, Csont Tamás Bálint, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028393

14.    Dr. Vass Andrea Inflammatory activation after experimental cardiac tamponade and the effects of complement C5a inhibition, Dr. Kaszaki József, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029091

15.    Végh Attila-Gergely, Nano-biomechanicical investigation of living endothelial cells, Váró György, 2013
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029774

 

2012

 

1.        Ferencz Csilla-Mária, ATP dependent ion transport in biomembranes, Páli Tibor, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10024978

2.        Dr. Kovács Tamás Preventive and therapeutic possibilities for inhibition of the inflammatory consequences of experimental colitis, Kaszaki József, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10029114

3.        Molnár Petra Magdolna, Development of Reference Measurement Procedures with LC-MS in Clinical Chemistry, Patricia Kaiser, Dux László, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028681

4.        Nagy Norbert Calcium-dependent modulation of the cardiac repolarization, Tóth András, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10020422

5.        Szabó A. Zsófia, Uncoordinated expression of the main contractile and relaxation proteins in pathological skeletal muscles, Zádor Ernő, 2012

6.        Szikora Szilárd, Poking microtubules bring about nuclear wriggling to position nuclei, Szabad János, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10030426

7.        Dr. Szolnoky Jenő Use of arterial grafts in beating heart surgery; vasorelaxing effects of the colloidal Biseko solution and the inodilator drug, levosimendan, in isolated radial artery, Pataricza János, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10030476

8.        Tolnai József Cracle sounds and lung recruitment, Dr. Hantos Zoltán, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10026185

9.        Vojnits Kinga, Development of alternative methods to animal testing: Human pluripotent stem cell lines as a tool for the detection of prenatal toxicity, Dux László, Susanne Bremer, 2012
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027765

2011

 

1.        Dr. Albu Gergely Interaction between pulmonary hemodynamics and lung mechanics, Peták Ferenc, Dr. Walid Habre, 2011

2.        Dr. Eszlári Edgár Cardiac and peripheral hemodynamic effects of selective endothelin-A receptor antagonism, Dr. Kaszaki József, 2011

3.        Dr. Hartmann Petra Neutrophil leukocyte-mediated inflammatory reactions in the periosteum and synovial membrane, Dr. Szabó Andrea, 2011
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027484

4.        Kedvesné Dr. Kupai Krisztina, Protection against Myocardial Ischemia and Reperfusion: Role of Peroxynitrite in Late Preconditioning and in Postconditioning, Csonka Csaba, 2011
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027677

5.        Kiss Attila A prekondicionálás és a peroxinitrit antiaritmiás hatása: a nitrogen-monoxid, a szuperoxid és a peroxinitrit szerepe, Végh Ágnes, 2011

6.        Dr. Márki-Zay János, Reference Measurement Systems in Genetic Testing: Development of DNA-based Reference Materials, Dux László, 2011
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10026015

7.        Mészáros Anna Lídia, Breeding system and cuckoldry in the Eurasian penduline tit (Remiz pendulinus), Szabad János, 2011

8.        Dr. Molnár Gábor Peripheral and cardiac consequences of diminished nitric oxide production, Dr. Kaszaki József, 2011

9.        Nagy Zsolt Ákos, In vitro study of the electrophysiological properties of several cardioactive drugs in mammalian hearts, Jost Norbert, 2011

10.    Tóth Judit, Analysis of Mutant Pseudorabies Virus Strains, Boldogkői Zsolt, 2011
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001432

2010

 

1.        Kocsis-Fodor Gabriella, Myocardial stress adaptation: role of hyperlipidemia, Csont Tamás Bálint, 2010
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10027547

2.        Ördög Balázs, Expression and function of the potassium channels of the human heart     Szabad János, 2010

3.        Tombácz Dóra, Functional analysis of pseudorabies virus genes, Boldogkői Zsolt, 2010
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10028167

4.        Ungi Imre       Clinical value of procedures in invasive cardiology for the assessment and relief of myocardial ischemia, Végh Ágnes, 2010

5.        Vincenzo Cannizzaro, Respiratory mechanics in infant and adult mice modelling ventilator-induced lung injury, Hantos Zoltán, 2010

 

 

2009

 

1.        Britta S von Ungern-Stenberg (University of Geneva): Effect of anaesthesia and perioperative management on respiratory function in children. (2009.10.09). Témavezető: Prof. Dr. Hantos Zoltán

2.        Gáspár Imre The need for speed”; the role of α4-tubulin in adapting the spindle apparatus to the needs of early Drosophila embryogenesis, Szabad János, 2009

3.        Joseph C. Koo Conformational dependence of the intrinsic acidity of the aspartic acid residue sidechain in N-acetyl-L-aspartic acid-N’-methylamide Varró András, 2009

4.        Márton Zoltán Relaxation of isolated arteries by C-type natriuretic peptide; a model for developing hyperpolarizing vasodilators Pataricza János, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10013877

5.        Pilbat Ana-Mária Poly- (amino acid) polyelectrolyte films: Structure and interactions with proteins and lipids Szalontai Balázs, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10025269

6.        Szalontai Tamás HorkaD, a chromosome instability causing mutation in Drosophila, identifies the lodestar gene and indicates involvement of the LDS protein in metaphase chromatin surveillance, Szabad János, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10026046

7.        Dr. Torday Csilla Hypoxia-induced methane generation in vivo and in vitro: mechanism and significance, Boros Mihály, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10030635

8.        Dr. Török László Microcirculatory damage of the periosteum. From clinical case history to animal experiments and back to the bedside, Kaszaki József, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036087

9.        Dr. Varga Renáta Inflammatory activation after experimental limb ischemia-reperfusion. The possibilities of the therapy, Dr. Szabó Andrea, 2009
https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10036785

 

2008

1.        Dr. Bencsik Péter  Myocardial stress adaptation: role of peroxynitrite and capsaicin-sensitive sensory nerves, Ferdinandy Péter, 2008

2.        Dr. Hőhn József Modulation of vascular one by activators and inhibitors of membrane potassium channels in isolated conductance and capacitance blood vessels with especial regard to levosimendan, an inodilator drug. Pataricza János, 2008

3.        Dr. Palásthy Zsolt Colon obstruction-induced motility changes - the roles of glutamate and nitric oxide, Boros Mihály –Kaszaki József, 2008

4.        Papp Rita Role of gap junctions in acute ischemia-induced arrhythmias and in the antiarrhythmic effect of ischemic preconditioning, Végh Ágnes, 2008

5.        Villányi Zoltán How is expression of the importin ß encoding Ketel gene of Drosophila regulated?, Szabad János, 2008

2007

1.        Acsai Károly, Pharmacological modulation of the cardiac Na+/Ca2+ exchanger: role in the study of Ca2+ handling and possible therapeutic applications. Varró András, 2007

2.        Bereczki Erika The role of apolipoprotein B-100 and biglycan in the development of atherosclerosis – a transgenic mouse study, Sántha Miklós, 2007

3.        Dr. Gera László Reperfusion injury of the periosteal microcirculation, Boros Mihály – Szabó Andrea, 2007

4.        Dr. Görbe Anikó Direct cell cell communication through gap junctions during early skeletal muscle development and regeneration in the rat, Krenács Tibor, 2007

5.        Dr. Rácz Gábor The expression of muscle specific genes in mechanical ventillation and regeneration, , Zádor Ernő, 2007

6.        Dr. Sallai László Crystal structure of the AAA and DNA-binding domain of the sigma54-activator ZraR, Dux László, 2007

2006

 

1.        Bálint Zoltán Investigating biological samples with atomic force microscope: from living cells to molecular level, Váró György, 2006

2.        Dr. Bogáts Gábor Innovative potentials in cardiac surgery, Boros Mihály, 2006.

3.        Dr. Erős Gábor Possibilities of mucosal protection in bile-induced esophageal inflammation, Boros Mihály, 2006

4.        Fehér Liliána Application of microarray and quantitative real-time PCR methods in oncology, Puskás G. László, 2006

5.        Dr. Garami Attila Mannose activation pathway for glycoconjugate biosynthesis is indispensible for Leishmania virulence a study that identifies potential drug targets and vaccine development candidates, Dux László, 2006

6.        Giricz Zoltán Stress adaptation of the heart: role of hyperlipidemia and and MMP-2, Ferdinandy Péter, 2006

7.        Hegyi Hedvig The general relationship between the structure and function of proteins, Dux László, 2006

8.        Patricia Kaiser Development and optimization of reference measurement procedures, Dux László, 2006

9.        Szigeti Zsolt Effects of preconditioning on myocardial regional contractility during low-flow ischaemia; the possible role of nitric oxide, Végh Ágnes, 2006

10.    Venkei Zsolt α-tubulin4 is essential for rapid formation of long interpolar microtubules to push apart the daughter centrosomes along the nuclear perimeter during early Drosophila embryogenezis, Szabad János, 2006

 

2005

1.        Babik Barna Monitoring of respiratory mechanics with low-frequency forced oscillations during cardiac surgery. Hantos Zoltán, 2005.

2.        Balogh Zsolt The prediction and prevention of postinjury multiple organ failure Boros Mihály, 2005

3.        Biliczki Péter Electrophysiological investigation of antiarrhythmic compounds: mechanisms and the significance of repolarization in the proarrhythmic effects. Varró András, 2005.

4.        Kiricsi Mónika The Gramicidin S structural motif: a promising platform for the rational design of antibiotic agents, Dux László, 2005

5.        Nagy Zsolt  PCR methods for mutagenezis and gene expession profiling, Puskás G. László, 2005

 

2004

 

1.        Denys Bashtovy, Molecular Modeling of Selected Transmembrane proteins Páli Tibor, 2004

2.        Lakatos Melinda The effect of environment on photocycle of proteorodopsin, Váró György, 2004

3.        Dr. Lengyel Csaba Analysis of the ventricular repolarization in relation to the development of proarrhythmic effects induced by non-cardiac drugs in mammalian hearts., Varró András, 2004

4.        Mátés Lajos Isolation, Characterization and Targeted Inactivation of the Mouse Gene Coding for Matrilin – 2 (Matn2), Kiss Ibolya, 2004

5.        Dr. Nagy András, Effects of a novel inhibitor of lipid peroxidation on injury caused by oxidative stress and ischemia-reperfusion. Leprán István, 2004

6.        Dr. Opincariu Bitay Miklós Cellular electrophysiological and pharmacological measurements on undiseased human myocardium. Varró András, 2004

7.        Ónody Annamária, Cardiac stress and stress adaptation: roles of peroxynitrite and changes in gene expression, Ferdinandy Péter, 2004

8.        Dr. Szentpáli Károly Comparison of the effects of acid and bile in the canine esopageal mucosa during acute experimental reflux esophagitis, Boros Mihály, 2004

9.        Dr. Takács János Cellular electrophysiological effects of antiarrhythmic drugs; Varró András and Papp Gyula, 2004

10.    Timinszky Gyula The role of importin-β in nuclear envelope assembly, Szabad János, 2003

11.    Dr. Vajda Kornél Microcirculatory heterogeneity during compromised flow conditions in the intestine. Boros Mihály, Szabó Andrea, 2004

 

2003

 

1.        Kóta Zoltán, Fourier transform infrared  and ESR spectroscopic studies of biological, Dr. Páli Tibor, 2003

2.         Dr. Timinszky Gyula, The role of importin-β in nuclear envelope assembly, Dr. Szabad János, 2003

 

2002

1.        Dr. Becskei Attila, Experimental and mathematical exploration of the dynamic behavior of simple gene networks, 2002

2.        Kelemen Loránd, Light induced reactions of proteins monitored by Fourier-transform infrared spectroscopy, Dr. Ormos Pál, 2002

 

2001

1.        Belecz István, New cytoplasmic dynein functions in light of the drosophila Laborc D mutation, Dr. Szabad János, 2001

2.        Dr. Ratkay Imola, Studies of ophthalmic surface laser surgery and corneal regeneration following excimer laser treatment, Dr. Krenács Tibor, 2001

3.        Tirián László, Developmental and molecular genetics of the ketel gene coding a drosophila importin-beta homologue supervisor, Dr. Szabad János, 2001

 

2000

1.        Dr. Csont Tamás Bálint, Direct myocardial anti-ischemic effect of glyceryl trinitrate, Dr. Ferdinandy Péter, 2000

2.        Dr. Csonka Csaba, The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts supervisor, Dr. Ferdinandy Péter, 2000

3.        Győrfy Zsuzsanna, Modulation of cellular membranes of mammalian tumor cells by genetic transformation with the OLE1 gene of Saccharomyces, Dr. Duda Ernő, 2000

4.        Kulcsár Ágnes, Dissection of the photocycles of bacterial retinal proteins based on time resolved visible spectroscopy, Dr. Ormos Pál, 2000

5.        Lippai Mónika, KETEL gene: an Importin-beta homologue in Drosophila, Dr. Szabad János, 1999

6.        Dr. Mendler Luca, Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPases. Myogenic regulatory factors and myostatin in the regenerating skeletal muscles, Dr. Zádor Ernő, 2000

 

Kapcsolódó anyagok:

 

1. Országos Doktori Tanács

2. SZTE Doktori Intézet

3. Az SZAOK Doktori Iskolái

4. Doktoranduszok Országos Szövetsége