SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet

 

2014/15 tanév

 

Szakdolgozat címek orvostanhallgatók részére

 

 

Kutatócsoportok, témakörök:

 

 1. Izomadaptációs Kutatócsoport

 

 1. Neurális és humorális hatások a vázizomnövekedés, regeneráció és adaptáció szabályozásában

 

Konzulensek:         Dr. Mendler Luca PhD, egyetemi adjunktus,

Dr. Keller-Pintér Anikó PhD, tudományos munkatárs

 

 

 1. Metabolikus betegségek és Jelátvitel (MEDICS) Munkacsoport.
 1. Metabolikus betegségek kardiovaszkuláris hatásai kísérletes állatmodellekben
 2. Sejtkárosodás molekuláris mechanizmusai stressz állapotokban
 3. Kondícionálási lehetőségek a szívizom károsodása ellen
 4. Proteoglikánok celluláris hatásainak vizsgálata
 5. MikroRNS-ek szerepének vizsgálata a kardiovaszkuláris rendszerben
 6. Extracelluláris mátrix komponensek szerepe kardioprotekcióban
 7. A szív funkciójának és morfológiájának echokardiográfiás jellemzése urémiás, hiperkoleszterinémiás, illetve besugárzott patkány modellben

 

Konzulensek:         Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens

Dr. habil. Csonka Csaba PhD, tudományos munkatárs,

Dr. Sárközy Márta PhD, tudományos segédmunkatárs

 

 


 

 1. Kardiovaszkuláris Kutatócsoport
 1. A szívizom védekező mechanizmusai az iszkémiás károsodás ellen
 2. Kardiocitoprotekció vizsgálata in vitro sejtkultúra rendszeren
 3. Hiperlipidémia hatása a szívizom iszkémiás stressz adaptációjára
 4. Oxidatív es nitrozatív stressz a szívizomban
 5. Mátrix metalloproteinázok szerepe a szívizom adaptációban és betegségmodellekben
 6. Capsaicin-szenzitív idegek szerepe a szívizom stressz adaptációjában

 

 

Konzulensek:         Prof. Dr. Ferdinandy Péter PhD, DSc, MBA, SOTE, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, Pharmahungary Cégcsoport (ügyvezető-alapító), SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet (részfogl.)

Dr. Görbe Anikó PhD, egyetemi adjunktus,

Dr. Bencsik Péter PhD, Pharmahungary Cégcsoport és egyetemi adjunktus (részfogl.)

 

 

 1. Stresszkutató Munkacsoport
 1. A stressz (Takotsubo) kardiomiopátia patobiokémiai/pszichoneuroimmun háttere (elméleti összefoglaló/szakirodalmazás)
 2. Neutrofil granulocita működés stresszben és relaxációban (elméleti összefoglaló/szakirodalmazás)

 

Konzulens: Dr. Keresztes Margit PhD, egyetemi adjunktus

 

 

 1. Izomdifferenciálódási Kutatócsoport
 1. Transzgenikus vázizom működése


Konzulens: Dr. habil. Zádor Ernő PhD, egyetemi docens