SZTE ÁOK, BIOKÉMIAI INTÉZET

http://biochem.szote.u-szeged.hu

 

Jelentkezés: az intézeti TDK felelősnél

TDK felelős oktató:
Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens
tel: 54 5755 vagy 54 5096
e-mail: csont.tamas@med.u-szeged.hu

Követelmények: Legalább 4,0 tanulmányi átlag (indokolt esetben ettől el lehet térni). Angol nyelvtudás ajánlott.

Kutatócsoportok, témakörök:

 1. Izomadaptációs Kutatócsoport

 

 1. Neurális és humorális hatások a vázizomnövekedés, regeneráció és adaptáció szabályozásában

 

Az izomnövekedés szabályozásának, a miosztatin és egyéb reguláló faktorok jelátvitelének komplex vizsgálata egérvonalakban (pl. a miosztatin természetes mutációját hordozó hipermuszkuláris Compact egérvonalban) és sejtes rendszerekben morfológiai, biokémiai és molekuláris biológiai módszerek segítségével

Témavezetők:         Dr. Mendler Luca PhD, egyetemi adjunktus,

Dr. Keller-Pintér Anikó PhD, tudományos munkatárs

 

 

 1. Metabolikus betegségek és Jelátvitel (MEDICS) Munkacsoport.
 1. Metabolikus betegségek kardiovaszkuláris hatásai kísérletes állatmodellekben
 2. Sejtkárosodás molekuláris mechanizmusai stressz állapotokban
 3. Kondícionálási lehetőségek a szívizom károsodása ellen
 4. Proteoglikánok celluláris hatásainak vizsgálata
 5. MikroRNS-ek szerepének vizsgálata a kardiovaszkuláris rendszerben
 6. Extracelluláris mátrix komponensek szerepe kardioprotekcióban
 7. A szív funkciójának és morfológiájának echokardiográfiás jellemzése urémiás, hiperkoleszterinémiás, illetve besugárzott patkány modellben

Témavezetők:         Dr. habil. Csont Tamás PhD, egyetemi docens

Dr. habil. Csonka Csaba PhD, tudományos munkatárs,

Dr. Sárközy Márta PhD, tudományos segédmunkatárs

 1. Kardiovaszkuláris Kutatócsoport (www.cardiovasc.com)
 1. A szívizom védekező mechanizmusai az iszkémiás károsodás ellen
 2. Kardiocitoprotekció vizsgálata in vitro sejtkultúra rendszeren
 3. Hiperlipidémia hatása a szívizom iszkémiás stressz adaptációjára
 4. Oxidatív es nitrozatív stressz a szívizomban
 5. Mátrix metalloproteinázok szerepe a szívizom adaptációban és betegségmodellekben
 6. Capsaicin-szenzitív idegek szerepe a szívizom stressz adaptációjában

 

Témavezetők:         Prof. Dr. Ferdinandy Péter PhD, DSc, MBA, SOTE, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, Pharmahungary Cégcsoport (ügyvezető-alapító), SZTE ÁOK, Biokémiai Intézet (részfogl.)

Dr. Görbe Anikó PhD, egyetemi adjunktus,

Dr. Bencsik Péter PhD, Pharmahungary Cégcsoport és egyetemi adjunktus (részfogl.)

 

 1. Stresszkutató Munkacsoport
 1. Stresszel kapcsolatos kardiovaszkuláris betegségek pszichoneuroimmun vizsgálata

 

Témavezető:           Dr. Keresztes Margit PhD, egyetemi adjunktus

 

 1. Izomdifferenciálódási Kutatócsoport
 1. Transzgenikus vázizom működése

 

Laboratóriumi patkányok végtagizmának transzfekciójával transzgenikus vázizmot hozzunk létre, melynek regenerációja során gének kifejeződését és szabályozását tanulmányozzuk a beidegzés és a terhelés hatására.


Témavezető:           Dr. habil. Zádor Ernő PhD, egyetemi docens

 

 

Posztgraduális lehetőségek:

Az intézet tudományos munkája szervesen kapcsolódik a Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola Biokémia, Biofizika, Molekuláris és Sejtbiológia Alprogramjához. Korábbi TDK-s hallgatóink a PhD képzés keretében folytatták/folytathatják tanulmányaikat.

 

Intézetünk diákkörének legjelentősebb sikerei az utóbbi 10 évben:

Pro Scientia Aranyérem:

Pipicz Márton – 2011

Szegi Tímea – 2011

Baranyai Tamás – 2013

 

OTDT prezentációs díj:

 Baranyai Tamás – 2013

 

OTDK díjak:

Baka Zsuzsanna – 2007: II. díj

Varga Zoltán, Tölgyesi Csaba – 2007: különdíj, 2009: III. díj

Sárközy Márta – 2009, különdíj,

Sárközy Márta, Kovács Domitilla – 2011: különdíj

Pipicz Márton, Boros András, Nógrády Miklós – 2011: I. díj

Szegi Tímea, Kovács Domitilla – 2011: I. díj

Baranyai Tamás – 2013: I. díj

Diósi Beáta, Fodor Hanna Ágota – 2013: I. díj

Demcsák Alexandra, Csorba Csenge – 2013: I. díj

Kis László, Pipicz Márton – 2013: különdíj

 

Több mint 20 részvétel OTDK konferencián.

 

Helyi TDK konferencia:

Több mint 40 díjazott előadás

 

Mestertanár Aranyérem:

Dr. habil. Csont Tamás PhD – 2011

 

Intézetünk diákkörös hallgatói a 2014/15 tanévben:

                     I.        Izomadaptációs Kutatócsoport

1.    Csorba Csenge, ÁOK VI. évfolyam, demonstrátor

2.    Demcsák Alexanda, ÁOK VI. évfolyam

3.    Diósi Beáta, ÁOK VI. évfolyam, demonstrátor

4.    Fodor Hanna Ágota, ÁOK VI. évfolyam, demonstrátor

5.    Szalenko-Tőkés Ágnes, ÁOK III. évfolyam

6.    Szántó Flóra, ÁOK III. évfolyam

 

                    II.        Metabolikus betegségek és Jelátvitel (MEDICS) Munkacsoport

1.    Kis László, ÁOK VI. évfolyam, demonstrátor

2.    Bodnár Viktor, ÁOK V. évfolyam

3.    Kuglis Dalma, ÁOK V. évfolyam

4.    Demján Virág, GYTK IV. évfolyam

5.    Hawchar Fatime, ÁOK IV. évfolyam, demonstrátor

6.    Vigh Edit, ÁOK IV. évfolyam, demonstrátor

7.    Jánosy Péter, ÁOK III. évfolyam

8.    Kovács Mónika, ÁOK III. évfolyam

9.    Kovács Zsuzsa, ÁOK III. évfolyam

10. Pálfalvi János, ÁOK III. évfolyam

11. Vincze Anna, ÁOK III. évfolyam

 

                   III.        Kardiovaszkuláris Kutatócsoport

1.    Szakály Balázs, ÁOK VI. évfolyam

2.    Bedő Máté, ÁOK V. évfolyam

3.    Gabay, Israel David, ÁOK V. évfolyam

4.    Goren, Omer, ÁOK V. évfolyam

5.    Hegedűs Anna, ÁOK V. évfolyam

6.    Olias Ibor, Miguel, ÁOK V. évfolyam

7.    Pigler János, ÁOK V. évfolyam

8.    Riesz Tamás, ÁOK V. évfolyam, demonstrátor

9.    Ruivo, Ernesto, ÁOK V. évfolyam, demonstrátor

10. Szvetnyik Fanni, ÁOK V. évfolyam

11. Vastag Gábor, ÁOK IV. évfolyam, demonstrátor

12. Kiss Bernadett, TTIK III. évfolyam

 

 

 

A helyi ÁOK TDK konferencia helyezett diákkörösei intézetünkből 2014-ben:

 

Vigh Edit, Kis László

Szekció I. díj
Obál Emlékdíj

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia

Diósi Beáta, Fodor Hanna

Szekció I. díj

Bioinformatika, Sejtbiol., Mol. Biol., Genetika szekció

Piegler János, Riesz Tamás

Szekció I. díj

Élettan, Kórélettan, Farmakológia 2.

Demján Virág

Szekció II. díj

Gyógyszerhatástan, Mol. Farmakol, Biokémia, Klin. Gyógyszerészet

Kuglis Dalma, Hegedűs Anna

Szekció II. díj

Konzervatív Klinikai Orvostudomány 2.

Riesz Tamás, Pigler János

Szekció II. díj

Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia

Ernesto Ruivo, Miguel Olias Ibor

Szekció III. díj

Élettan, Kórélettan, Farmakológia 2.

Kis László, Vigh Edit

Szekció III. díj

Bioinformatika, Sejtbiol., Mol. Biol., Genetika szekció

Vastag Gábor

Szekció III. díj

Élettan, Kórélettan, Farmakológia 2.

 

A 2015-ös OTDK-ra továbbjutott diákkörösök intézetünkből 2014-ben:

 

 1. Demján Virág GYTK III. évfolyam
 2. Diósi Beáta, Fodor Hanna, ÁOK IV. évfolyam 
 3. Kis László ÁOK V. évfolyam, Vigh Edit, ÁOK III. évfolyam   
 4. Kuglis Dalma, ÁOK IV. évfolyam, Hegedűs Anna, ÁOK III. évfolyam
 5. Pigler János, Riesz Tamás, ÁOK IV. évfolyam            
 6. Riesz Tamás, Pigler János, ÁOK IV. évfolyam                                   
 7. Vigh Edit, ÁOK III. évfolyam, Kis László, ÁOK V. évfolyam